Stichting Rumah Impian Kita Arnhem ( SRIKA )

Senang wonen in een wooncomplex met affiniteit voor het   voormalig Nederlands Indië

Onze missie

Rumah Impian Kita Arnhem
Stichting Rumah Impian Kita Arnhem·Dinsdag 1 mei 2018·
Met de start van de bouw van een 3-tal flats aan de Charley Bosveld hof in de wijk Stadseiland in Arnhem-Zuid op 4 december 2017 is de wens van de Stichting Impian Kita Nederland in Arnhem in vervulling gegaan: “Realiseren van kleinschalige woonlocaties voor de oudere Indische en Molukse Nederlanders en voor de ouderen die een affiniteit hebben met het voormalig Nederlands Indië. Deze woonlocaties zullen afgestemd zijn op de wensen van de bewoners en houden rekening met de financiële situatie.”.

Van de 3 flats gebouwd in opdracht van Volkshuisvesting Arnhem zijn er 2 toegewezen aan SIKN. Het bestuur en vrijwilligers van SIKN houden zich op een hoger niveau (geheel Nederland) bezig met het realiseren van het bovenstaande (schuin geschreven) en hebben derhalve geopperd om in Arnhem een stichting bestaande uit bewoners op te richten.  Deze stichting zal dan in nauwe samenwerking met VHV de taken en verantwoordelijkheden omtrent bewoning, toewijzing e.d. op zich nemen. De stichting RIKA zal onder het gezag van SIKN vallen en dit zal dan ook in de statuten worden vermeld en notarieel bevestigd worden.
De stichting zal ook, in nauwe samenwerking met externe organisaties zoals bijvoorbeeld Nusantara / Bangsa Dunia (vrijwilligerspool met ANBI status), als vertegenwoordiger van de bewoners optreden om aan eventuele hulp- of zorgvragen van de bewoners te voldoen.

SRIKADe Stichting is inmiddels een feit en de bewonerscommissieleden zijn 1 op 1 benoemd als bestuurders van de Stichting. Op 3 september 2018 heeft de notaris de statuten ondertekend en de inschrijving bij KvK  is eveneens afgerond.

Doelstelling van SRIKA is gebaseerd op de “droom” van Stichting Impian Kita Nederland.
Het realiseren van een kleinschalige woonlocatie voor oudere Indische en Molukse Nederlanders die affiniteit hebben met het voormalige Nederlands Indië.  De woonlocaties zijn bestemd voor   55 + zelfstandigen die zich geborgen voelen in een woongemeenschap en die hun cultuur en gebruiken in stand willen houden.
SRIKA heeft de groepsruimte als thuisbasis, om de beoogde doelstelling te realiseren, en organiseert  o.a. de volgende aspecten voor de bewoners:
    • Kumpulans (samen zijn op basis van cultuur en gebruiken)
    • Creatieve activiteiten (knutselen, dansen, Tai Chi, Yoga)
    • Workshops (Communicatie en media, schilderen, koken)
    • Ontvangen van familieleden
    • Catering voor de bewoners
    • Ondersteuning bij het inschakelen van derden voor diensten (uiterlijke en lichamelijke verzorging)
    • Feestjes (familie, jubilea)
    • Bijeenkomsten (informatiedagen, vergaderingen)
    • Contactpersoon voor zorg
    • Dagactiviteiten voor zelfstandigen en dagopvang voor degene die zorg behoefte nodig hebben.